×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255512/17
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255512/25_02
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255511/27-2
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255510/18
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255511/19
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255511/29
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255511/02
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255510/29
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255510/30
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255512/17
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255512/25_02
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255511/27-2
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255510/18
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255511/19
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255511/29
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255511/02
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255510/29
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255510/30

 

     วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ 9 นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข ได้มีการประชุมและติดตามงานโครงการภายใต้แผนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขต 9 ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ และติดตามความก้าวหน้าของงาน/โครงการ ทั้งนี้ ท่านผู้ตรวจราชการฯได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 


{gallery}activity/255512/17{/gallery}
 

 

     วันที่ 25 ธันวาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 30 ราย ในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยพื้นที่เฉพาะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดงจิก หมู่ที่ 5 ตำบลดงจิก อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 


{gallery}activity/255512/25_02{/gallery}
 

 

     วันที่ 18 ตุลาคม 2555 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะทำงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ตรวจติดตามความก้าวหน้าศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และรับฟังบรรยายสรุปจาก ร.ท. โกเมศ ตุ่มหนแย้ม หัวหน้าศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ณ บ้านทุ่งโตนด หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 

 

 
 
 

 


{gallery}activity/255510/18{/gallery}

     นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายจำเนียรโพธิ์เงิน ปศุสัตว์อำเภอมะขาม อาวุโส ให้การต้อนรับนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และบรรยายสรุปกิจกรรมการเลี้ยงสุกรหลุม เป็ดเทศ เป็ดไข่ และไก่พื้นเมือง ( สุกรพ่อพันธุ์ ๑ ตัว แม่พันธุ์ ๒ ตัว สุกรขุน ๒ ตัว เป็ดเทศ เพศเมีย ๑ ตัว เป็ดเทศเพศผู้ ๓ ตัว เป็ดรุ่น ๘ ตัว ลูกเป็ดเทศเกิดใหม่ ๑๓ ตัว เป็ดไข่ จำนวน ๑๒๐ ตัว ไก่พื้นเมือง จำนวน ๕๐ ตัว )

 

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 นายรัชช์ นามกร ปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรีอาวุโส และนายจำเนียร โพธิ์เงิน ปศุสัตว์อำเภอมะขามอาวุโส ตรวจเยี่ยมที่ทำการศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ตามโครงการศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวังแซ้ม จังหวัดจันทบุรี

 

 

 
 
 

 


{gallery}activity/255511/27-2{/gallery}
 

 

     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ดำเนินการตัดสินการประกวดโครงการพระราชดำริฯ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนายจำเนียร โพธิ์เงิน ปศุสัตว์อำเภอมะขามอาวุโส และนายภาณุ อินทฤทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 


{gallery}activity/255511/19{/gallery}