×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255611/08
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255612/12
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255610/22
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255611/21
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255608/06-2
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255608/13
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255608/18-1
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255606/13
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255606/01
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255611/08
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255612/12
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255610/22
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255611/21
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255608/06-2
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255608/13
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255608/18-1
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255606/13
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255606/01

 

     ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาสาปศุสัตว์ (ทบทวนอาสาปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 50 คน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาปศุสัตว์ได้ทบทวนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

   


{gallery}activity/255611/08{/gallery}

 

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเกษตรกร หลักสูตร การจัดสัมมนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ จัดสัมมนาในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี และศึกษาดูงานโคเนื้อกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เกษตรกรจำนวน 20 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยง การจัดการโคเนื้อ การปลูกพืชอาหารสัตว์ (เนเปียร์ปากช่อง 1) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการเลี้ยงโคเนื้อของตนเองได้

 

 

 

 

   


{gallery}activity/255612/12{/gallery}

 

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 56 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอมะขาม, ปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์, ปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน และปศุสัตว์อำเภอสอยดาว ตั้งด่านชุดเฉพาะกิจในการตรวจการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ณ ด่านเขาเกลือ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

   


{gallery}activity/255611/21{/gallery}

 

     วันที่ 22 ตุลาคม 56 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มลี้ยงสุกรและไก่เนื้อ
ณ โรงแรมอิสเทิร์น อ.เมือง จ.จันทบุรี

 

 

 

 

   


{gallery}activity/255610/22{/gallery}

 

     วันที่ 6 สิงหาคม 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ดำเนินการแจกพันธุ์เป็ดเทศ 150 ตัว พร้อมอาหารและยาปฏิชีวนะแก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย ในพื้นที่โครงการระบบส่งน้ำคลองพระพุทธสายใหญ่ฝั่งซ้าย ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

 

 

   

 


{gallery}activity/255608/06-2{/gallery}