วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับเขต โดยมีผู้อำนวยการส่วนศึกษา
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมการคัดเลือก

 

  

 

  

 


 

     วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบถั่วลิสงเถา ฟลอริเกรซ ที่รับมอบจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว เพื่อเป็นอาหารเสริมโปรตีนสำหรับสัตว์ ในโรงเรียน

 

  

 

  

 


 

     วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขลุง ตรวจเยี่ยมสถานที่เลี้ยงไก่ชน และปฏิบัติงานโครงการณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื่อ ณ สนามกีฬาชนไก่เมืองขลุง

 

  

 

 

  

 


 

     วันที่ 26 ธันวาคม 2559 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และตรวจเยี่ยมสนามชนไก่หนองสีงา และสนามชนไก่เขาวงกต

 

  

 

 

  

 


 

     วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี, หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7วัน)  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จังหวัดจันทบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี