pic025 

     วันที่ 22 ธันวาคม 2562 นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษ๖รกรตามพระราชดำริ และกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ณ บริเวณสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย อ.เมือง จ.จันทบุรี

 

 

 

  

 

 

  

 


pic025 

     วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ โดยปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีนำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยมีประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมวจำนวนมาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

  

 

 

  

 


pic025 

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีเปิดรณรงค์ฉีดวัคซินป้องกันโรคปากและเท้่าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย อบรมให้ความรู้เกษตรกร มอบวัคซินและปล่อยขบวนรถออกปฎิบัติงานที่สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี

 

  

 

 

 

 

  

 


pic025 

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีนำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยมีประชาชนมาขอรับบริการ ผ่าตัดทำหมัน 29 ราย สุนัขเพศผู้จำนวน 11 ตัว สุนัขเพศเมียจำนวน 11 ตัว  แมวเพศผู้จำนวน 4 ตัว แมวเพศเมียจำนวน 14 ตัว เและขอคำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ ได้รับความพึงพอใจจากเกษตรกรผู้มารับบริการเป็นอย่างดี ณ วัดเนินมะหาด ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

 

  

 

 

  

 


pic025 

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ร่วมต้อนรับหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี จำนวน 10 ราย นำไปเลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี