pic025

 

      วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 งานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ตรวจเยี่ยมติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกวาง กลุ่มพวา, กลุ่มสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว  และติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ร.ร.ตชด. บ้านหางแมว จำหน่าย เป็ดราคา 80 บาท  แนะนำการคัดเลือก แม่พันธุ์ จำนวน 4 ตัว