pic025

 

      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต4-2 จันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร้านค้าสำหรับการบริโภคในพื้นที่อำเภอเมือง ที่ตลาดเจริญสุข เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศการตรุษจีนที่จะมาถึง เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้

      - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ได้สุ่มตรวจราคาสินค้าภายในตลาด พบว่า สินค้าในตลาดดังกล่าวไม่ได้ขายเกินราคาตามที่กรมการค้าภายในกำหนด

      - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีพบว่าเนื้อสัตว์ทุกร้านมีความปลอดภัย มีแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์อย่างชัดเจนถูกต้องตามกฏหมายที่กรมปศุสัตว์กำหนด พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มีป้าย ปศุสัตว์ OK

      - หัวหน้าสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต4-2จังหวัดจันทบุรี สุ่มตรวจตราชั่งในพื้นที่ตลาด พบว่าตราชั่งในตลาดมีความเที่ยงตรง ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค