วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ เจาะเลือดไก่สำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนนิวคาสเซิล และมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

 

 

 

  

 

   

 


  

     วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร(ด้านปศุสัตว์) ปี 2563 โดยให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการเลี้ยงสัตว์ และการป้องกันโรค แก่เกษตรกรพื้นที่ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

  

 

   

 


  

     วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ อบรมเกษตรกรหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)

 

 

 

  

 

   

 


  

     วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ปฏิบัติงานเจาะเลือดแพะ ตามกิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย โครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563

 

 

 

  

 

   

 


  

     วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมหมู่บ้านเหมืองแร่ หมู่ 9 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี