วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ อบรมเกษตรกรหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)