วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ปฏิบัติงานเจาะเลือดแพะ ตามกิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย โครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563