วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์ปีกก่อนนำเข้าเลี้ยงใหม่ ม.2 , 3 ต.เขาวงกต จำนวน 2 ฟาร์ม และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการ จำนวน 2 ราย