วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมปฏิบัติงานกับเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (ชั่วคราว) เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ทำความสะอาดศูนย์พักพิงสุนัขฯ พร้อมดูแลสุขภาพสุนัขที่นำเข้ามาใหม่ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนรวม จำนวน 12 ตัว