วันที่ 26 ธันวาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นำเกษตรกรพื้นที่อ.ท่าใหม่และ อ.เขาคิชฌกูฎ เข้าร่วมสัมมนา เครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือภาคกลาง ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก