วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สนง.ปศอ.แก่งหางแมว ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ลูกไก่ไข่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว และมอบยาถ่ายพยาธิยาฆ่าเชื้อโรคให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก พื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี