วันที่ 20 ธันวาคม 60 สนง.ปศอ.เขาคิชฌกูฏ ร่วมกับสนง.ปศอ.แก่งหางแมว ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ม.8 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ เกษตรกรขอรับบริการ 22 ราย ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 50 ตัว และมีการแจกแว่นสายตาให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ