วันที่ 22 ธันวาคม 60 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี ปฏิบัติงานทำหมันสุนัขและแมว ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี