วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านบ่อชะอมและตรวจเยี่ยมและขึ้นทะเบียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก พื้นเมืองหรือไก่ชน