วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม อบรมการทำวัคซีนสัตว์ปีก แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนตชด.บ้านคลองมะลิ ม.8 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี