pic025 

     วันที่ 18  พฤศจิกายน 2563 นายสุธี  ทองเเย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2564 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ออกหน่วยให้บริการ ประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยมีผู้มาขอรับบริการด้านปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ผ่าตัดทำหมัน18 ราย
สุนัขเพศผู้จำนวน 3 ตัว เพศเมียจำนวน 18 ตัว
เเมวเพศผู้จำนวน 11 เพศเมียจำนวน 17 ตัว
รวมให้บริการ ทั้งสิ้นจำนวน 49 ตัว
ณ โรงเรียนบ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี