pic025 

     วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก และคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยมีประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน 16 ราย สุนัขเพศผู้จำนวน 3 ตัว เพศเมียจำนวน 9 ตัว
เเมวเพศผู้จำนวน 4 ตัว เพศเมียจำนวน 9 ตัว
รวมให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 25 ตัว
ณ สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี