วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางอนงค์ ธรรมเกษร ปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่ ต.บางสระเก้า และต.ปากน้ำแหลมสิงห์ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกเพื่อปฏิบัติตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกพร้อมทั้งแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ และให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง