pic001

 

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท์ Chan Fun Fresh 2022” โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมส่วนราชการ และภาคเอกชนต่างๆที่ร่วมจัดงาน ณ บริเวณห้องโถงระหว่างอาคาร ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ซึ่งงานจะจัดระหว่างวันที่ 1-5 มิ.ย.65 ณ บริเวณถนนเทศบาล 3 หน้าอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  อ.เมืองจันทบุรี โดยการจัดงานจะแบ่งโซนกิจกรรมเป็น 5 โซน ได้แก่ สินค้า GI ผลไม้คุณภาพ สินค้า OTOP แปรรูป อาหารเป็นยาและเกษตรอินทรีย์ อาหารเครื่องดื่ม และเครื่องประดับอัญมณี รวม 73 บูท ในส่วนด้านปศุสัตว์ร่วมออกบูทนำเสนอสินค้า คุณภาพ นมจันท์จาก อ.สอยดาว และไข่อินทรีย์ตุงแร็ก จากอ.เขาคิชฌกูฏ