pic001

 

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมน.สพ.สมชาย เศรษฐ์เวคิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง ปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมสาธิตการขยายสัตว์พันธุ์ดี ด้วยการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อโคเนื้อของกรมปศุสัตว์ แก่โคของนายฉลอง ธรรมวิริยะ ซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงแม่พันธุ์โคเนื้อ 3 ตัว เพื่อขายลูกโค ในงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ  มีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน รวมทั้งออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน แก่สุนัข แมว ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัข แมว รวม 45 ตัว ผ่าตัดทำหมัน รวม 40 ตัว และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน มีผู้สนใจมารับบริการจำนวนมาก