pic001

 

     วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น.นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมน.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และผู้แทนนายสิทธิศักดิ์ ตาหน้อย ผู้จัดการโรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกร จันทบุรี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ลงพื้นที่ สถานสงเคราะห์สัตว์ “เรือนมาลี” ของนางมะลิวัลย์ ดอยล์ ตั้งอยู่ เลขที่ 96/3 ถ.เทศบาล 8 อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย  ในพื้นที่ 3 ไร่ เลี้ยงสุนัขจรจัดประมาณ 430 ตัว แมวประมาณ 30 ตัว มีสัตว์ที่พิการ เจ็บป่วย หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในความดูแลประมาณ 10 ตัว ได้ให้คำแนะนำในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ ให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดี การดูแลสุขลักษณะความสะอาดของสถานที่ การจัดเก็บมูลสัตว์ สิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง และได้มอบชิ้นส่วนเนื้อสุกร จำนวน 30 กิโลกรัม ให้แก่นางมะลิวัลย์ ดอยล์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายค่าอาหารสัตว์ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ในการดูแลสุนัข แมวจรจัด ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้เลี้ยงสัตว์ไม่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งเป็นสัตว์จรจัด อันอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 กำหนดโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท