pic001

 

     วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมนายไมตรี จุปะนะเต ปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว สพ.ญ นพสิริ นาคสิทธิวงษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ร่วมให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการต้นกล้าความดีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และมอบใบรับรอง GFM ฟาร์มไก่ไข่ให้แก่ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านหางแมว โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมนี้ปศุสัตว์จังหวัดได้ร่วมจัดนิทรรศการผลงานด้านปศุสัตว์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) พื้นที่อ.แก่งหางแมว รวม 3 โรงเรียน รวม 100 คน ณ หอประชุมโรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี