pic025 

     วันที่  10 พฤศจิกายน 2563  นายสมชาย เศรษฐ์เวคิน นายสัตวแพทย์ขำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายพนม  มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมคณะเข้าตรวจติดตามงานโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ด้านเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ ณ โชคประเวศน์ฟาร์ม โดยนายประเวศ เขียวสด บ้านเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี