×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255712/27
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255712/26
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255712/25
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255712/11-27
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255711/21
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255711/04
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255711/24-10
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255710/09-22
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255710/06
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255712/27
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255712/26
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255712/25
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255712/11-27
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255711/21
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255711/04
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255711/24-10
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255710/09-22
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255710/06

 

     วันที่ 27 ธันวาคม 2557 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มอบหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค ปล่อยปลา และนำเกษตรกรมารับโค จำนวน 29 ตัว โดยชมรมกัลยาณมิตร จันทบุรี เป็นผู้จัดงาน เพื่อให้ชาวจันทบุรีได้ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค ปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ถือว่าเป็นการสร้างกุศลอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา   ณ สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี

 

  

 

  

   


{gallery}activity/255712/27{/gallery}

 

     วันที่ 26 ธันวาคม 2557 นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี  รับกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี จากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี(ไพฑูรย์ โกเมนท์)

 

  

 

  

 

   


{gallery}activity/255712/26{/gallery}

 

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ได้นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ หลักสูตร สัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อระดับจังหวัด ประจำปี 2558 จำนวน 20 ราย เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยง การจัดการโคเนื้อ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการเลี้ยงโคเนื้อของตนเองได้ และให้เกษตรกรที่เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการทำงานกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาในกลุ่มและเครือข่ายของตนเอง

 

 

 

 

   


{gallery}activity/255712/11-27{/gallery}

 

     วันที่ 25 ธันวาคม 2557 นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

  

   


{gallery}activity/255712/25{/gallery}

 

     วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย บัวเกตุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร “พื้นฐานอาสาปศุสัตว์” ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 50 ราย เพื่อพัฒนาความรู้แก่เกษตรกรที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นอาสาปศุสัตว์รายใหม่ ที่สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ปฏิบัติงานในท้องที่ได้อย่างมีหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

   


{gallery}activity/255711/21{/gallery}