วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายายอาม ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ณ ฟาร์มไก่พื้นเมืองเกษตรกรรายย่อยและสนามชนไก่ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, และหมู่ที่ 5 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงรอบพิเศษ