วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สนง.ปศอ.แก่งหางแมว ปฏิบัติงานทำสายสะพายกระบือและมอบยาฆ่าเชื้อโรคให้เกษตรกร