วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายายอาม ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ณ ฟาร์มไก่พื้นเมืองเกษตรกรรายย่อย หมู่ที่ 4, วัดวังหิน หมู่ที่ 6 และศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 6  และแจกยาฆ่าเชื้อเกษตรกร  ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงรอบพิเศษ