วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ที่ได้รับมอบจากชมรมกัลยาณมิตรจันทบุรี โดยมอบยาถ่ายพยาธิพร้อมแร่ธาตุก้อน และออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก มอบยาฆ่าเชื้อโรค วิตามิน และยาปฎิชีวนะให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงอาจทำให้สัตว์ป่วยได้รวมถึงการป้องกันโรคในสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่ หมู่ 8, 12,15 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์