วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสนง.ปศอ.แหลมสิงห์, สนง.ปศอ.ขลุง, สนง.ปศอ.โป่งน้ำร้อน, สนง.ปศอ.สอยดาว และสนง.ปศอ.มะขาม ให้บริการประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองตาคง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมว ฉีดยาคุมกำเนิด และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว

 

 


ผลการปฏิบัติงานดังนี้
     - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
          - สุนัข จำนวน 11 ตัว
          - แมว จำนวน 5 ตัว
     - ฉีดยาคุมกำเนิด
          - สุนัข จำนวน 10 ตัว
          - แมว จำนวน 3 ตัว
     - ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
          - สุนัข จำนวน 3 ตัว
          - แมว จำนวน 5 ตัว