pic025

 

      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขลุง ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองขลุง