วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายายอาม อบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์  ก่อนออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

 

 

 

  

 

    

  

 

   

 

 

 


   วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน ลงพื้นที่ ม.9 ต.ทับไทร และ ม.7 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคเนื้อ 2 ราย พร้อมมอบยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุก้อนและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยฯ

 

 

 

  

 

    

  

 

   


   วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ร่วมปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สงสถานที่วัดเกาะแมวพื้นที่ ม.11, 15, 16จำนวนสุนัข  113 ตัว  แมว 49 ตัว

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

   


   วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ดำเนินการฉีดวัคซีนในโคเนื้อ กระบือ แพะและแกะ รอบที่ 2/2564 ลงพื้นที่ใน
     ม.11  ต.ขุนซ่อง จำนวน 1 ราย จำนวนที่ฉีดวัคซีน แพะ 8 ตัว
     ม.16 ต.ขุนซ่อง จำนวน 3 ราย  จำนวนที่ฉีดวัคซีน โคเนื้อ 28 ตัว
      พร้อมทั้งมอบยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุก้อน และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และได้เก็บตัวอย่างโรงฆ่าสุกร หมู่ 6 ต.แก่งหางแมว จำนวน 3 ตัวอย่าง

 

 

 

  

 

    

 

 

 

   


   วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผล
ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผลปรากฏว่าสัตว์ปีกและสุกร
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พบสัตว์ปีกและสุกรป่วยตามนิยาม