×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/stories/stories/news/royal/2559/25591128_1
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/stories/news/royal/2559/25591128_1

pic03

วันที่ 28 พ.ย. 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮองสอน ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ในโอกาสนี้ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนมอัดเม็ด จำนวน 1,500 ซอง บรรจุซองละ 23 เม็ด เทียบเท่าน้ำนม 120 ซีซี ที่ได้จากโครงการศึกษาวิจัยแปรรูปนมผงและนมอัดเม็ด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบของเกษตรกรล้นตลาด และแก้ไขปัญหาการขนส่งนมโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร

 

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสว่า "ขณะนี้นมอัดเม็ดของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดากำลังเป็นที่ต้องการ แต่จะไม่ขยายกำลังการผลิต เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่ต้องพระราชประสงค์ทำเป็นเชิงธุรกิจ แต่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปต่อยอด ดังที่กรมปศุสัตว์ได้น้อมนำ ไปดำเนินการ นับเป็นตัวอย่างที่ดี"

{gallery}stories/news/royal/2559/25591128_1{/gallery}