pic001

 

     วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับนายสนั่น แก้วขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน นางสาวกฤตยา โพธิ์เจริญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 พร้อม น.สพ.สมชาย เศรษฐ์เวคิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายวินัย บุตรดี ปศุสัตว์อำเภอมะขาม และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ ศาลาหมู่บ้านบ้านสีลำเทียน ม.6 ต.บางชัน อ.ขลุง ดำเนินโครงการ บวร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมวที่อาศัยอยู่ในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมักเกิดในหน้าร้อน โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข แมว รวม 30 ตัว ผ่าตัดทำหมันรวม 30 ตัว พร้อมผูกคอ ห้อยเหรียญติดQR code แสดงแหล่งที่อยู่ และประวัติการได้รับวัคซีน รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องหากถูกสุนัขกัด เพื่อไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยล้างแผลด้วยน้ำสบู่ ใส่ยาทาแผล กักสุนัขหรือเฝ้าสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน และรีบไปพบแพทย์ ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนมี.ค.-31 ส.ค.65 เป็นช่วงรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถไปขอขึ้นทะเบียนและติดต่อการนำสัตว์เลี้ยงไปขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนัดหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ