pic001

 

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง ปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี,เจ้าหน้าที่สำนักปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว,เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ ลงพื้นที่ หมู่ 9 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ดำเนินโครการเฝ้าระวังและศึกษาระดับภูมิคุ้มกันของโรคลัมปี สกิน ปี พ.ศ. 2567 โดยมีการเก็บตัวอย่างเลือดและซีลั่ม ในกระบือ จำนวน 10 ตัวอย่าง ? @ ครอบครัวปศุสัตว์

@ครอบครัวปศุสัตว์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
#กรมปศุสัตว์