ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านรายละเอียด

 

 

  

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี