pic001

 

     3 พ.ย.66  เวลา 14.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนผัก และแปลงดอกไม้หน้าลานจอดรถบริเวณรอบอาคารสำนักงาน โดยตัดต้นไม้และปรับหน้าดินเพื่อรองรับการปลูกสวนผักในรอบต่อไป เพื่อความสวยงามและสร้างความประทับใจเมื่อมาติดต่อราชการของประชาชน

@ครอบครัวปศุสัตว์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
#กรมปศุสัตว์