pic001

 

     3 พ.ย.66  เวลา 09.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมนายวิทยา สุจิรวรกุล ปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่ นายพรพิทักษ์ พลารักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ ตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ รวม 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 43/4 ม.3 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ พบผลไม้แช่แข็ง ชนิดทุเรียน ขนุน เงาะและมังคุด รวม 784,654 กิโลกรัม ไม่พบการเก็บซากสัตว์ และบริษัท โอเค เฟรชฟรุ๊ตส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 58 ม.5 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ พบว่าพักห้องเย็น ในช่วงรอรับผลผลิตรอบใหม่ ไม่พบการเก็บซากสัตว์ เป็นการปฏิบัติการเชิงรุก ปูพรมตรวจสอบห้องเย็นทุกประเภทที่ประกอบกิจการอยู่ และขึ้นทะเบียนกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีทั้งหมด 15 แห่ง ตามมาตรการป้องกัน ปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์อย่างต่อเนื่องตามนโยบายประกาศสงครามกับสินค้าการเกษตรที่ผิดกฎหมาย สร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ผู้ฝ่าฝืน ลักลอบเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเบาะแสการลักลอบเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์สามารถโทรแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เบอร์โทร 039-312601

@ครอบครัวปศุสัตว์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
#กรมปศุสัตว์