pic025 

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดฮาลาลในจังหวัดจันทบุรี

1. Zam's Meat Butcher จำหน่ายเนื้อโคสุรินทร์วากิว ตั้งอยู่ที่  6 ซอยหมู่บ้านศิริการ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.086-3607161

2. สยามแม็คโคร สาขาจันทบุรี จำหน่ายเนื้อโคขุน ตั้งอยู่ที่  21/11  หมู่ที่11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-355240

3. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำหน่ายเนื้อโค ตั้งอยู่ที่ 1032  ตำบลท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.089-5427412

4. ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาจันทบุรี จำหน่ายเนื้อโค  ตั้งอยู่ที่ 22/107 หมู่ที่7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-313794

5. เทสโก้ โลตัส สาขาเมือง จำหน่ายเนื้อโค  ตั้งอยู่ที่ 25/4  ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.092-1592529

6. ร้านอาซานะห์  จำหน่ายเนื้อไก่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.089-8314577