pic025 

     วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยมีประชาชนมารับบริการด้านปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ผ่าตัดทำหมัน 22 ราย
สุนัขเพศผู้จำนวน 5 ตัว เพศเมียจำนวน 11 ตัว
แมวเพศผู้จำนวน 11 ตัว เพศเมียจำนวน 18 ตัว
รวมให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 45 ตัว
ณ วัดทุ่งเพล ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี