pic025 

     วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์สมชาย เศรษฐ์เวคิน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี