nso

 

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวินัย บุตรดี ปศุสัตว์อำเภอมะขามปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอขลุง มอบหมายให้นายเจษฎา สีสุธก เจ้าพนักงานสัตวบาล และ น.ส.สุนันทา ใสจันทึก จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ลงพื้นที่ โลตัสตลาด สาขาขลุง ต.วันยาว อ.ขลุง ตรวจติดตามร้านขายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์OK กับกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัย มีขั้นตอนการผลิต แหล่งที่มาที่น่าเชื้อถือ ตั้งแต่ต้นจนถึงมือผู้บริโภค โดยมีการรับรองจากกรมปศุสัตว์ (ปศุสัตว์OK)