nso

 

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ปศุสัตว์อำเภอสอยดาวมอบหมายให้นายสมชาย จันทร์สำราญ เจ้าพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงาน ทำวัคซีนนิวคาสเซิล และหลอดลมอักเสบในไก่ไข่โรงเรียน ตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯในโครงการพระราชดำริ จำนวน 116 ตัว พร้อมทั้งสอนการทำวัคซีนให้กับนักเรียนที่ดูแลไก่ไข่เป็นประจำและได้มอบยาปฏิชีวนะพร้อมยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคในฟาร์มไก่