nso

 

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา  08.30 น. นายวินัย บุตรดี ปศุสัตว์อำเภอมะขาม มอบหมายให้นายวิชา พุทธศรี เจ้าพนักงานสัตว์บาล ร่วมกับ นางธัญญธร บุญอภัย  นายกเทศมนตรีตำบลฉมัน  พร้อมบุคคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉมัน เพื่อร่วมปฏิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ในครั้งนี้รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมวที่อาศัยอยู่ในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมักเกิดในหน้าร้อน โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข และแมวพร้อมมอบเหรียญผูกคอ
ทำประวัติการได้รับวัคซีน  รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องหากถูกสุนัขกัด เพื่อไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าโดยล้างแผลด้วยน้ำสบู่ ใส่ยาทาแผล กักสุนัขหรือเฝ้าสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน  และรีบไปพบแพทย์ ทั้งนี้ ในช่วงรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถไปขอขึ้นทะเบียนและติดต่อการนำสัตว์เลี้ยงไปขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนัดหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ