nso

 

    วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น .สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยายายอาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ โดยนายธนภัทร ทวยจัด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และอำเภอในโซน โดยนายสัตว์แพทย์สมชาย เศรษฐ์เวคิน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  นายทยากร เพ็ชร์ ปศุสัตว์อำเภอนายายอาม   นายไมตรี  จุปะนะเต ปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอนายายอาม เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่ เข้าที่ปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฎ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมือง เจ้าหน้าที่อำเภอแก่งหางแมว และพนักงาน ลูกจ้างอำเภอในโซน
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามกิจกรรม  บ ว ร  ร่วมใจกัน ณ วัดโพธิ์ลังกา ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวรวม จำนวน 27 ตัว
2.ผ่าตัดทำหมัน
สุนัข จำนวน   4  ตัว
แมว จำนวน   8 ตัว
รวมผ่าตัดทำหมันทั้งหมด จำนวน  12  ตัว