วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางอนงค์ ธรรมเกษร ปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ ลงพื้นที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ เพื่อปฏิบัติงานโครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเก็บตัวอย่างส่งตรวจ (Cloacal Swab ) เพื่อส่งตรวจและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก พร้อมทั้งแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ และให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง