วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอยดาว ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร ผู้เลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน 1500 ตัว พร้อมแจกวัคซีนกาฬโรค วิตามินละลายน้ำ และยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมให้คำแนะน้ำในการทำวัคซีนและการเลี้ยง และการป้องโรค