วันที่  20 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมฤกษ์  ม่วงไหมทอง ปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วย นางสาวประภาพรรณ  ครองเคหา  เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางสาวมรกต  เชื้อสาย  ตำแหน่งผู้ช่วยจ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์ ให้ความรู้นักเรียนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 จำนวน 140  คน  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกัน   การผ่าตัดทำหมัน  ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่อันตราย คนที่ถูกสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดแล้วแสดงอาการป่วย ไม่สามารถรักษาให้หายได้ เสียชีวิตทุกรายเกษตรกรที่เลี้ยงสุนัขและแมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี