วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวจีรวรรณ สาระทัศนานันท์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี นายนที มาทรัพย์ เจ้าพนักงานสัตวบาลพร้อมด้วยนายภานุพงษ์ ดิษชัง พนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ลงพื้น?ที่ ตรวจยื่นคำร้องขออนุญาตเปิดร้านขายอาหารสัตว์รายใหม่ พื้นที่ ต.เกาะขวาง, ต.ตลาดและ ต.ท่าช้าง ดำเนินการตรวจร้านขายอาหารสัตว์ จำนวน 3 ร้านค้า โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558


@ ครอบครัวปศุสัตว์ “ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
# กรมปศุสัตว์